Etiqueta: Dos unidades educativas de Quevedo serán repotenciados en un 90%